Unite/ associate (with)

Rate this post

Unite/ associate (with) là gì?

Unite/ associate (with) có nghĩa là liên kết

Unite/ associate (with) có nghĩa là liên kết
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

liên kết Tiếng Anh là gì?

liên kết Tiếng Anh có nghĩa là Unite/ associate (with).

Ý nghĩa – Giải thích

Unite/ associate (with) nghĩa là liên kết.

Đây là cách dùng Unite/ associate (with). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Unite/ associate (with) là gì? (hay giải thích liên kết nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unite/ associate (with) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unite/ associate (with) / liên kết. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unite/ associate (with) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unite/ associate (with) .

Read More:   Metal monolith
Check Also
Close
Back to top button