Unlace

Rate this post

Unlace là gì?

Unlace có nghĩa là (n) Cởi dây, tháo dây

Unlace có nghĩa là (n) Cởi dây, tháo dây
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cởi dây, tháo dây Tiếng Anh là gì?

(n) Cởi dây, tháo dây Tiếng Anh có nghĩa là Unlace.

Ý nghĩa – Giải thích

Unlace nghĩa là (n) Cởi dây, tháo dây.

Đây là cách dùng Unlace. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unlace là gì? (hay giải thích (n) Cởi dây, tháo dây nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unlace là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unlace / (n) Cởi dây, tháo dây. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unlace mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unlace .

Read More:   Moisture content
Back to top button