Unlock all passenger doors

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Unlock all passenger doors là gì?

Unlock all passenger doors có nghĩa là Mở khóa tất cả các cửa hành khách

Unlock all passenger doors có nghĩa là Mở khóa tất cả các cửa hành khách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mở khóa tất cả các cửa hành khách Tiếng Anh là gì?

Mở khóa tất cả các cửa hành khách Tiếng Anh có nghĩa là Unlock all passenger doors.

Ý nghĩa – Giải thích

Unlock all passenger doors nghĩa là Mở khóa tất cả các cửa hành khách..

Đây là cách dùng Unlock all passenger doors. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Unlock all passenger doors là gì? (hay giải thích Mở khóa tất cả các cửa hành khách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unlock all passenger doors là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unlock all passenger doors / Mở khóa tất cả các cửa hành khách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   青茶 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unlock all passenger doors mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unlock all passenger doors .

Back to top button