Unserviceable passenger air bag disposal

Rate this post

Unserviceable passenger air bag disposal là gì?

Unserviceable passenger air bag disposal có nghĩa là Hủy túi khí của hành khách bị hỏng

Unserviceable passenger air bag disposal có nghĩa là Hủy túi khí của hành khách bị hỏng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hủy túi khí của hành khách bị hỏng Tiếng Anh là gì?

Hủy túi khí của hành khách bị hỏng Tiếng Anh có nghĩa là Unserviceable passenger air bag disposal.

Ý nghĩa – Giải thích

Unserviceable passenger air bag disposal nghĩa là Hủy túi khí của hành khách bị hỏng..

Đây là cách dùng Unserviceable passenger air bag disposal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Unserviceable passenger air bag disposal là gì? (hay giải thích Hủy túi khí của hành khách bị hỏng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unserviceable passenger air bag disposal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unserviceable passenger air bag disposal / Hủy túi khí của hành khách bị hỏng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Shut out

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unserviceable passenger air bag disposal mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unserviceable passenger air bag disposal.

Back to top button