Unshrinkable wool

Rate this post

Unshrinkable wool là gì?

Unshrinkable wool có nghĩa là (n) Len không co

Unshrinkable wool có nghĩa là (n) Len không co
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Len không co Tiếng Anh là gì?

(n) Len không co Tiếng Anh có nghĩa là Unshrinkable wool.

Ý nghĩa – Giải thích

Unshrinkable wool nghĩa là (n) Len không co.

Đây là cách dùng Unshrinkable wool. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unshrinkable wool là gì? (hay giải thích (n) Len không co nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unshrinkable wool là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unshrinkable wool / (n) Len không co. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unshrinkable wool mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unshrinkable wool .

Read More:   https://Website của chúng tôi/differentiation-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/
Check Also
Close
  • Blend
Back to top button