Untrimmed color thread

Rate this post

Untrimmed color thread là gì?

Untrimmed color thread có nghĩa là (n) Chỉ dưới ánh sáng

Untrimmed color thread có nghĩa là (n) Chỉ dưới ánh sáng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chỉ dưới ánh sáng Tiếng Anh là gì?

(n) Chỉ dưới ánh sáng Tiếng Anh có nghĩa là Untrimmed color thread.

Ý nghĩa – Giải thích

Untrimmed color thread nghĩa là (n) Chỉ dưới ánh sáng.

Đây là cách dùng Untrimmed color thread. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Untrimmed color thread là gì? (hay giải thích (n) Chỉ dưới ánh sáng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Untrimmed color thread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Untrimmed color thread / (n) Chỉ dưới ánh sáng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Untrimmed color thread mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Untrimmed color thread .

Read More:   Ply
Check Also
Close
Back to top button