Utility

Rate this post

Utility là gì?

Utility có nghĩa là độ thoả dụng

Utility có nghĩa là độ thoả dụng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

độ thoả dụng Tiếng Anh là gì?

độ thoả dụng Tiếng Anh có nghĩa là Utility.

Ý nghĩa – Giải thích

Utility nghĩa là độ thoả dụng.

Đây là cách dùng Utility. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Utility là gì? (hay giải thích độ thoả dụng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Utility là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Utility / độ thoả dụng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Utility mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Utility .

Read More:   旅游萧条 tiếng trung là gì?
Back to top button