Valve block filter

Rate this post

Valve block filter là gì?

Valve block filter có nghĩa là Lọc của cụm van

Valve block filter có nghĩa là Lọc của cụm van.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lọc của cụm van Tiếng Anh là gì?

Lọc của cụm van Tiếng Anh có nghĩa là Valve block filter.

Ý nghĩa – Giải thích

Valve block filter nghĩa là Lọc của cụm van..

Đây là cách dùng Valve block filter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Valve block filter là gì? (hay giải thích Lọc của cụm van. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Valve block filter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Valve block filter / Lọc của cụm van.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Valve block filter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Valve block filter .

Read More:   Distribution head
Back to top button