Vehicle builders and repairers association

Rate this post

Vehicle builders and repairers association là gì?

Vehicle builders and repairers association có nghĩa là Hội những người chế tạo và sửa chữa xe

Vehicle builders and repairers association có nghĩa là Hội những người chế tạo và sửa chữa xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hội những người chế tạo và sửa chữa xe Tiếng Anh là gì?

Hội những người chế tạo và sửa chữa xe Tiếng Anh có nghĩa là Vehicle builders and repairers association.

Ý nghĩa – Giải thích

Vehicle builders and repairers association nghĩa là Hội những người chế tạo và sửa chữa xe..

Đây là cách dùng Vehicle builders and repairers association. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Vehicle builders and repairers association là gì? (hay giải thích Hội những người chế tạo và sửa chữa xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Vehicle builders and repairers association là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vehicle builders and repairers association / Hội những người chế tạo và sửa chữa xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Starburst

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Vehicle builders and repairers association mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Vehicle builders and repairers association.

Back to top button