Ventilation

Rate this post

Ventilation là gì?

Ventilation có nghĩa là (n) Màu ventilation

Ventilation có nghĩa là (n) Màu ventilation
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màu ventilation Tiếng Anh là gì?

(n) Màu ventilation Tiếng Anh có nghĩa là Ventilation.

Ý nghĩa – Giải thích

Ventilation nghĩa là (n) Màu ventilation.

Đây là cách dùng Ventilation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Ventilation là gì? (hay giải thích (n) Màu ventilation nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ventilation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ventilation / (n) Màu ventilation. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Ventilation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Ventilation .

Read More:   Instrument panel blend door vacuum control motor
Back to top button