Verified Gross Mass weight (VGM)

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Verified Gross Mass weight (VGM) là gì?

Verified Gross Mass weight (VGM) có nghĩa là phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng

Verified Gross Mass weight (VGM) có nghĩa là phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng Tiếng Anh là gì?

phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng Tiếng Anh có nghĩa là Verified Gross Mass weight (VGM).

Ý nghĩa – Giải thích

Verified Gross Mass weight (VGM) nghĩa là phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng.

Đây là cách dùng Verified Gross Mass weight (VGM). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Verified Gross Mass weight (VGM) là gì? (hay giải thích phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Verified Gross Mass weight (VGM) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Verified Gross Mass weight (VGM) / phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   General view

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Verified Gross Mass weight (VGM) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Verified Gross Mass weight (VGM).

Check Also
Close
Back to top button