Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?

Rate this post

Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?

Vụ Pháp chế tiếng Anh có nghĩa là Department of Legal Affairs

Vụ Pháp chế tiếng Anh có nghĩa là Department of Legal Affairs
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Department of Legal Affairs Tiếng Anh là gì?

Department of Legal Affairs Tiếng Anh có nghĩa là Vụ Pháp chế tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Vụ Pháp chế tiếng Anh nghĩa là Department of Legal Affairs.

Đây là cách dùng Vụ Pháp chế tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì? (hay giải thích Department of Legal Affairs nghĩa là gì?) . Định nghĩa Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vụ Pháp chế tiếng Anh / Department of Legal Affairs. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?.

Read More:   Unpaid leave tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button