Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?

Rate this post

Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?

Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh có nghĩa là Department of Personnel and Organisation

Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh có nghĩa là Department of Personnel and Organisation
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Department of Personnel and Organisation Tiếng Anh là gì?

Department of Personnel and Organisation Tiếng Anh có nghĩa là Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh nghĩa là Department of Personnel and Organisation.

Đây là cách dùng Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì? (hay giải thích Department of Personnel and Organisation nghĩa là gì?) . Định nghĩa Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh / Department of Personnel and Organisation. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Lyocell fiber

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button