Wainscot cap

Rate this post

Wainscot cap là gì?

Wainscot cap có nghĩa là Nẹp viền đầu lam bri

Wainscot cap có nghĩa là Nẹp viền đầu lam bri
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nẹp viền đầu lam bri Tiếng Anh là gì?

Nẹp viền đầu lam bri Tiếng Anh có nghĩa là Wainscot cap.

Ý nghĩa – Giải thích

Wainscot cap nghĩa là Nẹp viền đầu lam bri.

Đây là cách dùng Wainscot cap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Wainscot cap là gì? (hay giải thích Nẹp viền đầu lam bri nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wainscot cap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wainscot cap / Nẹp viền đầu lam bri. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Wainscot cap mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Wainscot cap .

Read More:   Yarn conditioning machine
Check Also
Close
Back to top button