Wall bottom plate

Rate this post

Wall bottom plate là gì?

Wall bottom plate có nghĩa là Thanh đê dưới tường gỗ

Wall bottom plate có nghĩa là Thanh đê dưới tường gỗ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thanh đê dưới tường gỗ Tiếng Anh là gì?

Thanh đê dưới tường gỗ Tiếng Anh có nghĩa là Wall bottom plate.

Ý nghĩa – Giải thích

Wall bottom plate nghĩa là Thanh đê dưới tường gỗ.

Đây là cách dùng Wall bottom plate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Wall bottom plate là gì? (hay giải thích Thanh đê dưới tường gỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wall bottom plate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wall bottom plate / Thanh đê dưới tường gỗ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Wall bottom plate mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Wall bottom plate .

Read More:   丑陋 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button