Wardrobe rall, steel (n)

Rate this post

Wardrobe rall, steel (n) là gì?

Wardrobe rall, steel (n) có nghĩa là thanh treo quần áo bằng sắt

Wardrobe rall, steel (n) có nghĩa là thanh treo quần áo bằng sắt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

thanh treo quần áo bằng sắt Tiếng Anh là gì?

thanh treo quần áo bằng sắt Tiếng Anh có nghĩa là Wardrobe rall, steel (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Wardrobe rall, steel (n) nghĩa là thanh treo quần áo bằng sắt.

Đây là cách dùng Wardrobe rall, steel (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Wardrobe rall, steel (n) là gì? (hay giải thích thanh treo quần áo bằng sắt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wardrobe rall, steel (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wardrobe rall, steel (n) / thanh treo quần áo bằng sắt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Wardrobe rall, steel (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Wardrobe rall, steel (n) .

Read More:   Bentonite
Check Also
Close
Back to top button