Washer fluid

Rate this post

Washer fluid là gì?

Washer fluid có nghĩa là Chất lỏng rửa kính xe

Washer fluid có nghĩa là Chất lỏng rửa kính xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất lỏng rửa kính xe Tiếng Anh là gì?

Chất lỏng rửa kính xe Tiếng Anh có nghĩa là Washer fluid.

Ý nghĩa – Giải thích

Washer fluid nghĩa là Chất lỏng rửa kính xe..

Đây là cách dùng Washer fluid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Washer fluid là gì? (hay giải thích Chất lỏng rửa kính xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Washer fluid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Washer fluid / Chất lỏng rửa kính xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Washer fluid mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Washer fluid .

Read More:   Clutch release cable
Check Also
Close
Back to top button