Weld nut repair

Rate this post

Weld nut repair là gì?

Weld nut repair có nghĩa là Sửa chữa đai ốc hàn

Weld nut repair có nghĩa là Sửa chữa đai ốc hàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa đai ốc hàn Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa đai ốc hàn Tiếng Anh có nghĩa là Weld nut repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Weld nut repair nghĩa là Sửa chữa đai ốc hàn..

Đây là cách dùng Weld nut repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Weld nut repair là gì? (hay giải thích Sửa chữa đai ốc hàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weld nut repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weld nut repair / Sửa chữa đai ốc hàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Weld nut repair mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Weld nut repair .

Read More:   Racked rib
Check Also
Close
  • Billy
Back to top button