Western trousers

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Western trousers là gì?

Western trousers có nghĩa là (n) Quần tây

Western trousers có nghĩa là (n) Quần tây
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Quần tây Tiếng Anh là gì?

(n) Quần tây Tiếng Anh có nghĩa là Western trousers.

Ý nghĩa – Giải thích

Western trousers nghĩa là (n) Quần tây.

Đây là cách dùng Western trousers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Western trousers là gì? (hay giải thích (n) Quần tây nghĩa là gì?) . Định nghĩa Western trousers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Western trousers / (n) Quần tây. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Western trousers mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Western trousers .

Read More:   Top quality
Check Also
Close
Back to top button