wet concrete

Rate this post

 wet concrete là gì?

 wet concrete có nghĩa là  vữa bê tông dẻo

 wet concrete có nghĩa là  vữa bê tông dẻo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 vữa bê tông dẻo Tiếng Anh là gì?

 vữa bê tông dẻo Tiếng Anh có nghĩa là  wet concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

 wet concrete nghĩa là  vữa bê tông dẻo.

Đây là cách dùng  wet concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  wet concrete là gì? (hay giải thích  vữa bê tông dẻo nghĩa là gì?) . Định nghĩa  wet concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  wet concrete /  vữa bê tông dẻo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  wet concrete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  wet concrete .

Read More:   Defibroin
Check Also
Close
Back to top button