Without sleeve

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Without sleeve là gì?

Without sleeve có nghĩa là (n) Không có tay

Without sleeve có nghĩa là (n) Không có tay
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không có tay Tiếng Anh là gì?

(n) Không có tay Tiếng Anh có nghĩa là Without sleeve.

Ý nghĩa – Giải thích

Without sleeve nghĩa là (n) Không có tay.

Đây là cách dùng Without sleeve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Without sleeve là gì? (hay giải thích (n) Không có tay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Without sleeve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Without sleeve / (n) Không có tay. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Without sleeve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Without sleeve .

Read More:   Fast to light
Check Also
Close
  • Ohm
Back to top button