Wooden toy (n)

Rate this post

Wooden toy (n) là gì?

Wooden toy (n) có nghĩa là đồ chơi gỗ

Wooden toy (n) có nghĩa là đồ chơi gỗ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

đồ chơi gỗ Tiếng Anh là gì?

đồ chơi gỗ Tiếng Anh có nghĩa là Wooden toy (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Wooden toy (n) nghĩa là đồ chơi gỗ.

Đây là cách dùng Wooden toy (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Wooden toy (n) là gì? (hay giải thích đồ chơi gỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wooden toy (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wooden toy (n) / đồ chơi gỗ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Wooden toy (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Wooden toy (n) .

Read More:   Rear spoiler high mounted stoplamp
Back to top button