Yarn brake

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Yarn brake là gì?

Yarn brake có nghĩa là (n) Cái hãm sợi, cái hãm chie

Yarn brake có nghĩa là (n) Cái hãm sợi, cái hãm chie
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cái hãm sợi, cái hãm chie Tiếng Anh là gì?

(n) Cái hãm sợi, cái hãm chie Tiếng Anh có nghĩa là Yarn brake.

Ý nghĩa – Giải thích

Yarn brake nghĩa là (n) Cái hãm sợi, cái hãm chie.

Đây là cách dùng Yarn brake. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Yarn brake là gì? (hay giải thích (n) Cái hãm sợi, cái hãm chie nghĩa là gì?) . Định nghĩa Yarn brake là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yarn brake / (n) Cái hãm sợi, cái hãm chie. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Yarn brake mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Yarn brake .

Read More:   Reciprocating compressor
Check Also
Close
Back to top button