Yarn twist

Rate this post

Yarn twist là gì?

Yarn twist có nghĩa là (n) Độ săn của sợi

Yarn twist có nghĩa là (n) Độ săn của sợi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ săn của sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Độ săn của sợi Tiếng Anh có nghĩa là Yarn twist.

Ý nghĩa – Giải thích

Yarn twist nghĩa là (n) Độ săn của sợi.

Đây là cách dùng Yarn twist. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Yarn twist là gì? (hay giải thích (n) Độ săn của sợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Yarn twist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yarn twist / (n) Độ săn của sợi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Yarn twist mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Yarn twist .

Read More:   Refrigeration pressure regulator
Check Also
Close
Back to top button