Zip teardrop puller

Rate this post

Zip teardrop puller là gì?

Zip teardrop puller có nghĩa là (n) Đầu dây kéo hình giọt nước

Zip teardrop puller có nghĩa là (n) Đầu dây kéo hình giọt nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đầu dây kéo hình giọt nước Tiếng Anh là gì?

(n) Đầu dây kéo hình giọt nước Tiếng Anh có nghĩa là Zip teardrop puller.

Ý nghĩa – Giải thích

Zip teardrop puller nghĩa là (n) Đầu dây kéo hình giọt nước.

Đây là cách dùng Zip teardrop puller. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Zip teardrop puller là gì? (hay giải thích (n) Đầu dây kéo hình giọt nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zip teardrop puller là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zip teardrop puller / (n) Đầu dây kéo hình giọt nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Zip teardrop puller mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Zip teardrop puller .

Read More:   変形 tiếng nhật là gì?
Back to top button